องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

8 ก.ค. 63 27