องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แบบรูปรายการและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองนาโคก หมู่ 4 (จากทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน - นานายนิยม นาดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

15 พ.ย. 66 204