องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิจและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

11 ม.ค. 66 25