องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

4 ก.พ. 65 106