องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก พร้อมติดตั้งตามโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

4 ก.ย. 66 160