องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างแผงกั้นน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 (บริเวณฝายกอเกตุ)  

24 พ.ค. 66 275