องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566   

31 มี.ค. 66 192