องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตลาดโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายทองสุข จิ๋วโคราช - บ้านนางทอง ปะหูปะปา)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

2 ก.พ. 66 55