องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านโนนกระพี้ หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายแหล่ มนฑานอก - บ้านนายสม ปะวะศรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

1 ก.พ. 66 58