องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11 (จากทางโค้งนานายจันทร์ - ถนนลาดยาง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

18 ม.ค. 66 24