องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 13 (เชื่อมต่อตำบลหนองบัวสะอาด จากบ้านนายบุญจันทร์ - ไร่นายสมศักดิ์)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

8 พ.ย. 65 140