องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

30 มี.ค. 65 32