องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

28 เม.ย. 64 28